כספות משרדיות מקצועיות תוצרת ישראל משוריינות

מגוון כספות המתאימות
 לדרישות הביטוח.
 נעילה ל 3 כיוונים
 אלקט' + מפתח כספת לגיבוי
 עובי דלת 10 מ"מ
 עובי דפנות 5 מ"מ
 לוח פלדה נגד קידוח
 ניצרת בטחון לנעילה
 מובילי בריחים כפולים
 כספות מוגנות בפני קידוח.
 נעילה אלקטרונית + מפתח כספת
 לגיבוי.
 מנוע חשמלי בעל ניצרת בטחון.
 הכספות כוללות מערכת התראה
 ייחודית –  במידה ודלת הכספת
 לא ננעלה הבריחים נפתחים אוטומטית
 ומופיעה התראה שהכספת פתוחה.
סגירת תפריט